Werkbonnen en facturatie

Offertes

Maak eenvoudig via het HMS-systeem uw offertes.

Standaard producten en/of -diensten

Met behulp van door u ingevoerde standaard producten en/of -diensten, maakt u snel en eenvoudig offertes en facturen aan.

Facturatie

Via het HMS-systeem kunt snel en eenvoudig facturen genereren en digitaal versturen en betalingen bijhouden. Na facturering komen facturen automatisch in de omzetboekhouding terecht, waar deze al naar gelang de soort omzet overzichtelijk wordt gerubriceerd.

Gebruik Housing Management Systems
voor uw woningbeheer
Probeer 14 dagen vrijblijvend