Werkbonnen en facturatie

Offertes

Maak eenvoudig via het HMS-systeem uw offertes.

Standaard artikelen

Met behulp van door u ingestelde standaard artikelen, maakt u snel en eenvoudig offertes en facturen aan.

Facturatie

Via het HMS-systeem kunt snel en eenvoudig facturen genereren en digitaal versturen en betalingen bijhouden. Na facturering komen facturen automatisch in de omzetboekhouding terecht, waar deze al naar gelang de soort omzet overzichtelijk wordt gerubriceerd.

Gebruik Housing Management Systems voor uw woningbeheer

Probeer 14 dagen vrijblijvend